Ακόμα ένας Δήμος εμπιστεύεται την DOTSOFT Α.Ε. για να μετατρέψει την πόλη του σε Smart City

26 Σεπτεμβρίου 2023|Νέα - Ανακοινώσεις Μελών|

Ο Δήμος Ορεστιάδας προχωράει στην υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΚΑΙ «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Η συγκεκριμένη υλοποίηση αποτελεί το Υποέργο 8 της Πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας» και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της DOTSOFT έχει χρονικό ορίζοντα 6 μηνών. Η DOTSOFT διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, καθώς έχει υλοποιήσει και έχει διανείμει την πλατφόρμα έξυπνης πόλης Smartiscity σε περισσότερους από 30 Δήμους πανελλαδικά.

Ο Δήμος Ορεστιάδας θα εξοπλιστεί με μια σειρά έξυπνων εφαρμογών και αισθητήρων, που στόχο έχουν την αξιοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (ΑΚΕ), την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται στην εμπορική περιοχή της πόλης, τον εκσυγχρονισμό του κέντρου και τη συνεχή αναβάθμιση του Δήμου με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και την καθημερινότητα των Δημοτών και των επισκεπτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, και όσον αφορά τον εξοπλισμό, θα τοποθετηθούν αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης, αλλά και αισθητήρες πληρότητας κάδων, δύο σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δύο πινακίδες πληροφόρησης για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, μία ενημερωτική πινακίδα LED και ένα Infokiosk.

Επιπρόσθετα η DOTSOFT  θα παρέχει την ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης Smartiscity, την πλατφόρμα προβολής δεδομένων προς τους Δημότες, mobile εφαρμογές πληροφόρησης των Δημοτών για υπηρεσίες έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας και όλες τις εφαρμογές διαχείρισης  των εκάστοτε υποσυστημάτων που περιλαμβάνονται στο έργο.

Share This Story, Choose Your Platform!