• Ενσύρματες - Ασύρματες επικοινωνίες Ξενοδοχειακές Λύσεις     Ψηφιακή σήμανση για την προβολή προϊόντων Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης     Συστήματα Πυροπροστασίας     Συστήματα Διαβαθμισμένης Πρόσβασης Κάμερες    Ιστορία Η «Επικοινωνία» ιδρύθηκε το 1999. Η εταιρία ασχολείται με τον [...]

    6 Οκτωβρίου 2023
  • Η DOTSOFT Α.Ε. είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής και μεγάλη δραστηριότητα στην περιφέρεια. Έχει ολοκληρώσει με [...]

    6 Οκτωβρίου 2023

O ΣΕΠΒΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει