ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 57001, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310 804850

info@mik3.gr

www.mik3.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ

Η ΜΙΚ3 AE ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1997 στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την παροχή αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής, βασισμένων στις νέες τεχνολογίες.

Το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της ΜΙΚ3 ΑΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής. Έχουν βαθιά γνώση των πρακτικών και των αναγκών των Ελληνικών επιχειρήσεων και μεγάλη τεχνογνωσία σε κάθετες αγορές.

Χρησιμοποιώντας state-of-the-art τεχνολογία, σχεδιάζει και αναπτύσσει λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών.

  • Στην ΜΙΚ3 ΑΕ διαθέτουμε περισσότερες από 35.000 ανθρωποημέρες εμπειρίας σε υλοποιήσεις λύσεων λογισμικού στις μεγαλύτερες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

· Εκπροσωπούμε διεθνείς εταιρίες Υλικού και Λογισμικού όπως η ΙΒΜ, η CITRIX , και η SOTI .

O ΣΕΠΒΕ υποστηρίζει

Σας ενδιαφέρει